Statystyka, głupcze!

Specjalnie na wydarzenie “30 lat PFRON. Międzynarodowa konferencja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim” nasze ekspertki przygotowały materiały na ulotkę. Czyste dane statystyczne i proste wnioski, tak szybko, jak się pojawiły, musiały zniknąć. Gest był uznany za niegrzeczny z naszej strony, a miejsce za nieodpowiednie na takie dyskusje.

Są na to inne miejsca? Czyżby oznaczało to, że prosiliśmy o pomoc wywiad z zdobyciu tych danych? Ano nie, wystarczy przejrzeć internety. Jeśli się mylę, to znaczy, że żyjemy w Matrixie 🙂 Poczytajcie sami:

30 LAT BEZ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

 • Wskaźnik zatrudnienia 26,3% w 2017 roku jednym z najniższych w Europie.
 • W końcu 2019 r. pracujący niepełnosprawni stanowili 3,6% ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach.
 • W Polsce zatrudnienie wynosi 27% z czego 83% to ochroniarze i sprzątaczki, a średnia zarobków jest minimalnie większa od najniższej krajowej.
 • Przychody PFRON to głównie obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON.
 • PFRON odpowiada za prowadzenie postępowania skargowego na brak zapewniania dostępności, ale nie wygenerował praktycznych wytycznych niwelowania niedostępności.

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I IZOLACJA

 • Brak reprezentacji osób niepełnosprawnych w Krajowej Radzie Konsultacyjnej, a tym samym brak możliwości sygnalizowania odpowiednim organom, potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.
 • Instytucje wspierające w Polsce od zawsze wiedzą lepiej od nas, czego potrzebujemy.
 • Brak rozwiązania problemu wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych dorosłych, co jest niezrealizowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2019 r.
 • Nie przeprowadzono reformy orzecznictwa, nie przedstawiono i nie poddano konsultacjom społecznym gotowego projektu zmian w tym zakresie, mimo że wielokrotnie składano takie obietnice.
 • Brak rozwiązania problemu opiekunów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Wprowadzenie rozporządzenia z 2017 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia indywidualnego niesie ryzyko izolacji rówieśniczej tych dzieci, które potrzebują specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Kolejne niepowodzenia dotyczą realizacji ratyfikowanej w 2012 r. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Komitet ONZ wskazał szereg zastrzeżeń i rekomendacji dla Polski w zakresie wdrażania Konwencji, co nie spotkało się z reakcją polskiej strony rządowej. Rząd nie doprowadził do przetłumaczenia tych rekomendacji, co nie sprzyja ich popularyzacji i realizacji.
 • Nieprzyjęcie protokołu fakultatywnego do Konwencji, przewidującego tryb skargi indywidualnej dla osób, których zapisane w konwencji prawa są łamane.

ŹRÓDŁA:

 1. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html
 2. https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ZPCh_raport_koncowy_pelny.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download&fbclid=IwAR394pYysWPbC0sPaEP7TsDL6moLp1WvdD8eDsL4uYxblkEwqQ2exXOe-Q4
 3. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/osoby-niepelnosprawne-w-2019-roku,33,1.html
 4. https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/
 5. https://www.gov.pl/web/uw-opolski/czas-pracy
 6. https://www.gov.pl/web/rodzina/samodzielnosc–aktywnosc–mobilnosc-miliard-zlotych-na-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami?fbclid=IwAR0VlhURMvZq3QjIutMxNwMkvbDx_gxT0ESzBJilrH9ldDZaLdEUHRyyDX8
 7. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,88,krajowa-rada-konsultacyjna
 8. Marzenna Giedrojć Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Analiza wybranych zagadnień, s. 56-57.

Autorzy: Sylwia Bączyk-Konieczna, Anna Tomczyk