Cele działania Stowarzyszenia

Tworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków decydowania w swoich sprawach.

Integracja osób z OzN.

Pośrednictwo pracy dla OzN

Doradztwo zawodowe OzN

Wyrównywanie szans OzN

Wdrażanie OzN do aktywnego życia społecznego.

Misja

Członkowie Stowarzyszenia to ludzie z niepełnosprawnościami działający dla osób niepełnosprawnych.

Pragniemy wyjść z inicjatywą w kierunku ludzi dotkniętych podobnymi problemami co my sami. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia stanął na zakręcie drogi i był pewien, że jego życie się skończyło.

Problem na jaki zwracamy uwagę to brak aktywności nie tylko zawodowej ale także społecznej osób niepełnosprawnych. Znamy bardzo duże grono osób, które mimo możliwości nie wykorzystują swojego potencjału na skutek dezorientacji, wewnętrznych lęków, kompleksów, niepewności jutra czy braku odpowiednich informacji.

Staramy się budować społeczność i integrować ludzi. Wpływamy na rzeczywistość, obalamy stereotypy, walczymy o jakość życia ludzi z niepełnosprawnościami.