Rehabilitacja kompleksowa – szansa czy kolejny kit?

Kasia uczestniczy w sztandarowym programie PFRON-u “Rehabilitacja kompleksowa”, przynajmniej w teorii ma on zapewnić beneficjentom rehabilitację umożliwiającą podjęcie lub powrót do pracy -> opis. Jak jest w praktyce, opisuje relacja, to informacja “na gorąco”. Nic nie narzucamy – pozwalamy obiektywnie ocenić:


“Od 24 sierpnia do dnia dzisiejszego – 27.11 2021 w Grębiszewie biorąc udział w programie Kompleksowej Rehabilitacji finansowanego ze środków PFRON. Powinno być kompleksowo, ale z tym jest nie za dobrze.

Zacznę od jedzenia. które jest monotonne, skąpe i brak w nim owoców. Lekarz jest obecny, ale tylko w razie choroby i urazu. Poza tym nie ma tu żadnej pomocy ze strony specjalisty. Wypłaty stypendium nigdy nie wiadomo kiedy. Większość ludzi wydaje własne pieniądze, żeby nie być głodnym. Z jedzenia podawanego nie jesteśmy w stanie ćwiczyć na rehabilitacjach. Zajęcia z rehabilitacji są najlepsze z tego, co tu otrzymujemy. Po całym dniu zajęć wypadałoby się umyć w ciepłej wodzie, czego też często brakuje. Piszę w imieniu swoim i ludzi tu ze mną przebywających.”

Autorzy: Kamil Cecherz, Katarzyna Kałuża-Nowak