Zarząd

Ola Bugajak

Ola Bugajak

Prezes

Adam Wolniewicz

Adam Wolniewicz

Wiceprezes

Dariusz Jezierski

Dariusz Jezierski

Wiceprezes

Członkowie

Kuba Pacyniak

Kuba Pacyniak

Komisja rewizyjna

Aneta Śpiewak

Aneta Śpiewak

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Kałuża-Nowak

Katarzyna Kałuża-Nowak

Członek

Radek Ignasiak

Radek Ignasiak

Członek

Anna Just

Anna Just

Członek

Współpraca ze stowarzyszeniem

Sylwia Bączyk-Konieczna

Sylwia Bączyk-Konieczna

Wsparcie merytoryczne

Anna Tomczyk

Anna Tomczyk

Wsparcie merytoryczne, tłumaczenia